Mediu

Home / Sectoare / Mediu

In calitate de stat membru al UE, România trebuie să se conformeze țintelor și politicilor comune în domeniul mediului. Directivele Europene  (2008/98/CE) au fost deja implementate în legislația românească.

În ciuda legislației naționale și europene existente și a finanțării disponibile, municipalitățile și autoritățile locale par să aibă momente grele în găsirea unor modalități eficiente de îmbunătățire a gestionării deșeurilor și de atingere a obiectivele asumate la nivel european.

De exemplu, doar 12% din deșeurile produse în România sunt recuperate, restul este depozitat sau eliminat în mod necorespunzător; sectorul informal joacă un rol important (colectarea a 30-35% din materialul reciclabil). Până în 2020, România ar trebui să revalorifice energetic 10% din deșeurile municipale, ceea ce necesită progrese semnificative în privința colectării selective a deșeurilor umede și investiții pentru extinderea capacității de separare.

Proiecte

Știri

Evenimente