Proiectul Orașe Verzi – o șansă pentru dezvoltarea sustenabilă a Bucureștiului

Proiectul Orașe Verzi – o șansă pentru dezvoltarea sustenabilă a Bucureștiului

Primăria Municipiului București a lansat, alături de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD), proiectul Planul de Acțiune Orașe Verzi pentru București (PAOV), în cadrul unei initiative mai largi de a asista marile centre urbane în procesul de tranziție către o creștere sustenabilă și reducerea emisiilor de carbon.

Linia de finanțare din cadrul BERD sprijină orașele în crearea unor planuri fezabile de investiții și politici pentru tranziția către un viitor mai verde și mai durabil.

Vă invităm să paricipați la sondajul referitor la prioritizarea provocărilor de mediu din București: https://survey.alchemer.eu/s3/90655604/PAOV-Bucure-ti-Prioritizarea-provocarilor-de-mediu

Sondajul face parte din procesul de consultare a părților interesate, în vederea elaborării Planului de Acțiune pentru un Oraș Verde.

Rezultatele obținute vor servi la formularea acțiunilor prioritare ce vor constitui PAOV al Bucureștiului