Vizită pentru inițierea afacerilor în domeniul deșeurilor

Vizită pentru inițierea afacerilor în domeniul deșeurilor

19-23 noiembrie 2023

Camera de Comerț și Industrie Româno-Germană în cooperare cu Goduni Internațional organizează o vizită în România pentru furnizorii și prestatorii de servicii din domeniul managementului deșeurilor, cu accent pe găsirea de soluții pentru implementarea sistemului de Garanție -Returnare. Acesta are un rol semnificativ în atingerea obiectivelor României cu privire la colectarea și reciclarea deșeurilor. Vizita face parte din inițiativa de export a tehnologiilor de mediu și se desfășoară în cadrul programului de dezvoltare a piețelor pentru IMM-uri, al Ministerului german pentru Economie și Protecție Climatică.

Evenimentul se adresează cu precădere întreprinderilor mici și mijlocii, care oferă soluții și produse pentru colectarea, transportul și transferul deșeurilor municipale, stații de sortare, instalații de sortare a deșeurilor, instalații mecano-biologice de tratare și reciclare a deșeurilor, tehnologii de reciclare.

Pe lângă o pregătire intensivă și o analiză a oportunităților de afaceri, companiilor participante li se va oferi suport pentru înființarea și extinderea activităților de afaceri la nivel local. Programul cuprinde vizitarea unor proiecte și întâlniri strategice in București, Buzău, Brăila și Galați, oportunitatea de a se prezenta unui public specializat, precum și întâlniri de afaceri individuale, care pot duce la viitoare cooperări și achiziții.

Colectarea și managementul deșeurilor se află aproape în permanență pe agenda autorităților române,  în condițiile în care statul este sub o presiune din ce în ce mai mare pentru a se conforma reglementărilor UE în materie de mediu și deșeuri. 1,2 miliarde de euro au fost alocate pentru implementarea de proiecte în acest domeniu până în 2026.

Printre altele, se urmărește accelerarea extinderii și modernizării sistemelor de gestionare a deșeurilor, iar experiența vastă a companiilor germane în domeniul gestionării deșeurilor este foarte apreciată.

Măsurile sunt monitorizate de către stat. Sectorul privat este esențial ca furnizor și consilier, provocările din sectorul deșeurilor putând fi depășite doar printr-o cooperare strânsă cu sectorul privat.