Green Deal: planul de acțiune privind reducerea la zero a poluării

La 12 mai 2021, Comisia UE a prezentat planul de acțiune privind reducerea la zero a poluării aerului, apei și solului ca parte a Acordului Verde European. Potrivit acestui plan, un mediu lipsit de poluanți (într-o anumită măsură) ar trebui atins până în 2050.

În acest scop, planul definește diferite obiective intermediare în diferite domenii ale politicii de mediu până în 2030. Acestea includ reducerea poluării aerului, a deșeurilor de plastic din mare și a cantității totale de deșeuri generate cu cel puțin 50%. Pe termen mediu, companiile ar putea, prin urmare, să se confrunte cu reforme, de exemplu în procesele de producție, și cu controale sporite pentru a asigura aplicarea eficientă acestor reforme.

Comisia UE dorește să atingă aceste obiective urmărind proiectele anunțate anterior, cooperarea multinațională și concentrarea sporită asupra punerii în aplicare a normelor existente. Planul de acțiune subliniază în mod repetat că lacunele existente în principiul „poluatorul plătește” trebuie eliminate. Prin urmare, tarifele cunoscute ar trebui revizuite. În plus, Comisia UE intenționează să interzică produsele care conțin mercur și analizează necesitatea unor reglementări suplimentare în ceea ce privește utilizarea amoniacului.

Planul de acțiune arată că punerea în aplicare a reglementărilor UE existente privind protecția mediului a fost până acum incompletă. În acest context, Comisia UE dorește să realizeze o cooperare mai eficientă cu statele membre. Unul dintre principalele obiective ale planului de acțiune este digitalizarea.

În scopul reducerii poluanților, planul de acțiune va fi completat Strategia pentru promovarea sustenabilității în domeniul substanțelor chimice din octombrie 2020. Comunicatul de presă și planul de acțiune pot fi găsite aici.

 

Sursa: Articol publicat la 17 mai 2021, site-ul DIHK.

Autor: Sarah Müller