Transportul și industria se vor baza tot mai mult pe  hidrogen

Transportul și industria se vor baza tot mai mult pe  hidrogen

Începând cu anul 2030, România va avea nevoie de peste 280 de mii de tone de hidrogen, în mare parte regenerabil, pentru sectorul transporturilor și cel industrial, potrivit estimărilor din proiectul Strategiei Naționale a Hidrogenului 2030, supus dezbaterii publice de către Ministerul Energiei.

Parte a Planul Național de Redresare şi Reziliență (PNRR), aprobat de Comisia Europeană, această strategie împreună cu Planul de acțiune 2023-2030, trasează liniile principale de dezvoltare până la finalul acestei decade, când  producția hidrogenului ar trebui să se realizeze prin procesul de electroliză, alimentat în cea mai mare parte cu energie verde. Hidrogenul este considerat un vector energetic de importanță strategică în actualul context european al decarbonizării.

Pentru operarea capacităților de electroliză instalate până în 2030 (cu o capacitate de 3.985 MW) va fi necesară o putere instalată de generare a energiei electrice din surse regenerabile de 7.969 MW.

Deși nu este utilizat în prezent în România în sectorul transporturilor/mobilității, hidrogenul va avea rol de combustibil direct în transportul public, rutier, feroviar și de mărfuri, precum și ca materie primă a unor combustibili sintetici pentru sectorul maritim și al aviației. Decarbonizarea industriei va fi prioritară, alături de sectorul transporturilor, unde este prevăzută o creștere limitată a cererii de hidrogen în perioada 2024-2027, urmată de o creștere exponențială în perioada 2028-2030, prin adoptarea pe scară mai largă a  tehnologiei.

Planul de acțiuni  prevede sprijinirea construcției și punerii în funcțiune a stațiilor de alimentare cu hidrogen pentru transportul rutier  pentru 8 stații de alimentare până în 2027 şi 39 staţii de alimentare până în 2030. Între altele, mai prevede înființarea unor capacități de producție de energie regenerabilă pentru producția de hidrogen regenerabil.

În această strategie, au fost identificate 5 potențiale ecosisteme de hidrogen (H2 Valleys), ce ar putea acoperi întregul lanț valoric al hidrogenului (producție, stocare, distribuție, consum final):

  1. Ecosistem 1: București – Ploiești – Târgoviște – Pitești
  2. Ecosistem 2: Constanța – Medgidia – Călărași – Slobozia
  3. Ecosistem 3: Cluj – Târgu Mureș – Sighișoara – Sibiu – Sebeș
  4. Ecosistem 4: Galați – Brăila – Tulcea
  5. Ecosistem 5: Craiova – Slatina – Târgu Jiu

După consultarea publică Strategia urmează să parcurgă atât procedura de evaluare strategică de mediu, cât și procedura de transparență decizională.