Broșura proiectului „Managementul deșeurilor și Reciclarea în România II – Transfer de tehnologie orientat spre soluții”

Broșura proiectului „Managementul deșeurilor și Reciclarea în România II – Transfer de tehnologie orientat spre soluții”

Colectarea și managementul deșeurilor în România sunt subiecte de discuție și dezbateri intense pentru decidenții politici și companii, în contextul țintelor ambițioase de reciclare și a sancțiunilor aferente în cazul neîndeplinirii acestora. România și județele sale sunt supuse unei presiuni din ce în ce mai mari pentru a respecta reglementările UE în materie de legislație de mediu și deșeuri și pentru a pune în aplicare directivele europene. Deși UE a oferit opțiuni de finanțare, doar 15 din 41 de județe au reușit sa implementeze până în 2018 Planul național de gestionare a deșeurilor la nivel local. România a ratat astfel termenul stabilit pentru 2019, care s-a aplicat și la introducerea principiului „Pay as you throw” și colectarea separată pentru cel puțin două fracții a deșeurilor municipale.

Multe autorități locale sunt copleșite de implementarea legilor și de gestiunea deșeurilor municipale și industriale. Guvernul român dorește sa investească în sisteme adecvate. Cu toate acestea, înainte ca investițiile „sensibile” sa poată fi realizate în instalații de reciclare eficiente, trebuie realizate progrese considerabile în colectarea și separarea deșeurilor. În același timp, există o lipsă de cunoaștere a unor soluții posibile specifice, precum și a echipamentelor tehnologice și a cunoștințelor necesare pentru funcționarea unui sistem de management al reciclării ecologic. Este încă mult de recuperat în domeniul tehnologiilor disponibile, inclusiv în ceea ce privește resursele și eficiența energetică.

Proiectul „Managementul deșeurilor și Reciclarea în România II – Transfer de tehnologie orientat spre soluții“, realizat de AHK România în cadrul inițiativei de export „Tehnologii de Mediu” a Ministerului Federal al Mediului, Protecției Climatice și Siguranței Nucleare din Germania vine în completarea proiectului „Managementul Deșeurilor și Reciclarea în România I“ în cadrul căruia AHK România a organizat în perioada septembrie 2018 – august 2019 trei workshopuri regionale și o conferință de finalizare a proiectului în București.

Cu scopul de a facilita contactul dintre cele două grupuri de stakeholderi (companii și autorități), AHK România a realizat în cadrul celui de-al doilea proiect dedicat managementului deșeurilor și reciclării o analiză la nivel național pentru a putea obține o imagine de ansamblu asupra necesarului tehnologic din județele țării. Un chestionar cu întrebări privind necesarul tehnologic a fost trimis tuturor celor 41 de consilii județene, ADI-urilor precum și agențiilor de mediu județene. Rata de răspuns a fost de de 60%.

Rezultatele analizei menționate au fost prezentate atât factorilor decidenți din România cât și potențialilor furnizori de tehnologie germani. Scopul principal este de a facilita schimbul de experiență între specialiștii germani și români si de a contribui la îmbunătățirea situației actuale din țară prin transfer de know-how în domeniu.

Broșura proiectului „Managementul deșeurilor și Reciclarea în România II – Transfer de tehnologie orientat spre soluții“ o puteți descărca de aici.

Pentru mai multe informații, vă rugăm să nu ezitați să ne contactați!