Reziliența sectorului privat în România – Chestionar Banca Mondială

Una din componentele Programului de Dezvoltare Urbană București se axează pe Reducerea Riscului Seismic. În cadrul acesteia, echipa de Disaster Risk Management se află în curs de elaborare a unei serii de recomandări tehnice referitoare la reziliența la dezastre și gestionarea riscurilor de dezastre, pe care autoritățile le-ar putea lua în considerare în următorii ani.

Unul dintre aspectele rezilienței la dezastre pe care le analizează constă în reziliența sectorului privat. Pentru a avea o imagine mai clară a situației actuale și a identifica oportunitățile legate de îmbunătățirea rezilienței sectorului privat, a fost pregătit un set de întrebări adresate companiilor private din România. 

Chestionarul îl puteți accesa aici si este anonim. Daca doriți să primiți concluziile analizei, vă rugăm ca la ultima întrebare să introduceți datele de contact. 

Deadline completare chestionar: 26 februarie 2021