Studiu DIHK – Gestionarea ambalajelor în cadrul țărilor europene

DIHK – Uniunea Camerelor de Comerț și Industrie Germane a realizat o prezentare generală prin care oferă o imagine de ansamblu asupra gestionării ambalajelor și deșeurilor de ambalaje din fiecare țară europeană.

Directiva UE privind ambalajele ((UE) 2018/852) a determinat numeroase modificări în legislația națională a statelor membre. Reglementările respective privind gestionarea ambalajelor variază de la țară la țară. Companiile care introduc bunuri ambalate pe piață în aceste țări trebuie, prin urmare, să respecte cerințe diferite.

Aceste obligații eterogene duc la incertitudine juridică în circulația transfrontalieră a mărfurilor. Oferind o imagine de ansamblu asupra cerințelor pentru fiecare țară în parte, sinteza realizată de DIHK cu specialiști din fiecare țară are menirea de a facilita activitatea companillor.

Capitolul despre România a fost realizat împreună cu Cabinetul de Avocatură Dan Virgil Pascu.

Studiul este în limba germană și puteți să-l accesați aici.

Dacă aveți nevoie de îndrumare, vă rugăm să ne contactați!