„Pactul verde” al UE devine acum concret pentru companii

Statele membre și Parlamentul European au convenit la sfârșitul anului 2020 asupra faptului ca până în 2030, UE să atingă un obiectiv mai ambițios față de obiectivul setat anterior – și anume cel de a realiza economii de CO₂ cu 40% mai mari față de anul 1990. La urma urmei, „Pactul verde” prevede că, în 2050, UE ar trebui să fie prima asociație de state neutră din punct de vedere climatic din lume. S-au înregistrat deja progrese în ultimul an în ceea ce privește inițiativele cheie ale acestui program politic de transformare a economiei europene într-un mod care să respecte mediul înconjurător.

Pe baza acestui fapt, Comisia va prezenta măsuri specifice în 2021. În acest scop, numeroase legi urmează să fie modificate în iunie – multe dintre ele afectează direct companiile, altele au o influență decisivă asupra mediului economic.

Reforma tranzacționării emisiilor
Deficitul mai rapid vizat pentru certificate din Schema Europeană de Comercializare a Emisiilor (EU ETS) va crește costurile CO₂ pentru aproape 2.000 de centrale electrice și sisteme de ardere germane din industrie și va atrage căutarea alternativelor tehnologice. Companiile industriale afectate sunt adesea la începutul unor lanțuri de valoare lungi – prin urmare, efectele vor deveni evidente și în aceste lanțuri. În plus, se așteaptă ca propunerile să extindă EU ETS la sectoare care nu au fost încă acoperite.

Pentru fiecare stat membru, Bruxelles ar putea propune, de asemenea, obiective obligatorii mai ridicate pentru sectoarele care nu fac încă obiectul EU ETS, de exemplu pentru domeniile clădirilor și transporturilor. Aceste bugete anuale de emisii obligă statele să ia măsuri naționale care afectează multe companii – astfel de reglementări naționale includ, de exemplu, comercializarea emisiilor de combustibil în Germania de la începutul anului.

Specificații noi pentru industrii individuale
Pentru unele sectoare cu energie și comerț intensiv, cum ar fi industria metalurgică și industria cimentului, trebuie stabilită o valoare limită a emisiilor de carbon. Scopul este de a evita dezavantajele competitive în aceste industrii ca urmare a creșterii prețurilor CO₂ în întreaga UE în comparație cu concurenții din afara Uniunii Europene –  măsură pentru a evita pierderea de plus valoare.

Pentru industria auto, există semne ale unei ajustări reînnoite a valorilor limită ale CO₂ și stabilirea unor standarde de emisii mai ambițioase („Euro 7”), care ar accelera creșterea pieței pentru vehiculele electrice.

Economia circulară ca punct central
Accentul proiectelor de politică de mediu este promovarea economiei circulare. Comisia a anunțat că va prezenta un nou cadru legal pentru produsele durabile și o propunere de revizuire a Directivei privind Eco Design-ul în al patrulea trimestru al anului 2021. Aceasta înseamnă că companiile trebuie să facă ajustări considerabile la proiectarea și fabricarea produselor lor. Obiectivul consolidării în continuare a economiei circulare va duce, de asemenea, la schimbări în domeniile „ambalării” și „bateriilor”: noile specificații pentru proiectarea și reutilizarea acestora vor fi, de asemenea, înaintate în 2021.

De asemenea, Comisia dorește să reducă și mai mult emisiile poluante care afectează mediul. De exemplu, pentru martie este planificat un plan de acțiune pentru așa-numita ambiție de emisii zero atât în aer, apă și sol. În mod specific, acest lucru este legat de considerații privind revizuirea liniilor directoare privind calitatea aerului sau a liniilor directoare privind emisiile industriale. Prin urmare, pe termen mediu, companiile ar putea fi nevoite să se conformeze noilor cerințele suplimentare pentru reducerea emisiilor și astfel să-și adapteze procesele de producție.

Sursă: DIHK (Uniunea Camerelor de Comerț și Industrie Germane) Bruxelles